บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO)    

 

Global Environmental Technology Co., Ltd
Global Environmental Technology Co., Ltd
Global Environmental Technology Co., Ltd
We Concern Our Environment

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO)

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับมาตรฐานการดำเนินงาน ทั้งด้านเทคนิค การออกแบบ และการจัดการระบบฯ อย่างครบวงจร ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้นำในการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ GETCO ได้พัฒนาตนเองด้วยการสร้างสรรค์ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 14001 & OHSAS 18001) เพื่อรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีของประเทศสืบไป

 • เกี่ยวกับเรา

 • Global Environmental Technology Co., Ltd. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด GETCO เดิมชื่อ บริษัท เคมีทรีดท์ บีพี จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2542 โดยเข้ารับสัมปทานระยะเวลา 30 ปี ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมบางปู มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน 160.0 ล้านบาท..
 • สิ่งที่เราทำ

 • ดำเนินการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โดยก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ทดแทนระบบเดิม มูลค่าการลงทุนกว่า 250 ล้านบาทตลอดจนดำเนินการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย ด้านงานท่อและระบบไฟฟ้าควบคุม เพื่อทำให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • TEE
 • ODD
 • OSCAR
 • CMCC
 • CWT
 • บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO)
 • 649/1 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280