กิจกรรมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมบางปู

Back to เรื่อง

กิจกรรมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมบางปู

วันอังคารที่ 22/08/60

ผู้แทน GETCO ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) จำนวน 80 คน เยี่ยมชมบูธกิจกรรมและรับฟังบรรยายการจัดการน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

 

Back to เรื่อง