กิจกรรมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมบางปู

Back to เรื่อง

กิจกรรมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมบางปู

วันอังคารที่ 29/08/60

เวลา 13.00 -15.00 น. ผู้แทน GETCO ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนพิบูลประชาบาล จำนวน 40 คน และโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ จำนวน 40 คน เยี่ยมชมบูธกิจกรรมและรับฟังบรรยายการจัดการน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

Back to เรื่อง