กิจกรรมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมบางปู

Back to เรื่อง

กิจกรรมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมบางปู

วันจันทร์ที่ 17/07/60

เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้แทน GETCO ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการบริการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยภายในงานมีการจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย  ทดลองวัดค่ากรด – ด่าง ในน้ำอัดลม และกิจกรรมส่องจุลินทรีย์ในน้ำเสีย

 

Back to เรื่อง