คณะดูงานจากการประปาส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

Back to เรื่อง

คณะดูงานจากการประปาส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 20/07/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 75 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

Back to เรื่อง