คณะดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

Back to เรื่อง

คณะดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 28/09/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

Back to เรื่อง