คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

Back to เรื่อง

คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพุธที่ 28/03/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 22 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

Back to เรื่อง