คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากู จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

Back to เรื่อง

คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากู จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพุธที่ 14/03/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากู จ.ปัตตานี จำนวน 112 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

Back to เรื่อง