คณะดูงานจากโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

Back to เรื่อง

คณะดูงานจากโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 09/08/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 จำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

 

Back to เรื่อง