คณะดูงานจากโรงเรียนร่วมฤดี (นานาชาติ) เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

Back to เรื่อง

คณะดูงานจากโรงเรียนร่วมฤดี (นานาชาติ) เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพุธที่ 28/02/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนร่วมฤดี (นานาชาติ) จำนวน 24 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

 

 

Back to เรื่อง