คณะดูงานจาก บ.แลนด์เปียด์ ทัวร์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

Back to เรื่อง

คณะดูงานจาก บ.แลนด์เปียด์ ทัวร์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 16/11/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก บ.แลนด์เปียด์ ทัวร์ จำกัด จำนวน 32 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

 

Back to เรื่อง