คณะดูงานจาก ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

Back to เรื่อง

คณะดูงานจาก ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันอังคารที่ 09/04/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

Back to เรื่อง