คณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

Back to เรื่อง

คณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 01/06/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง รุ่นที่ 3 จำนวน 130 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

 

Back to เรื่อง