คณะดูงานจาก สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

Back to เรื่อง

คณะดูงานจาก สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันอังคารที่ 04 และวันพุธที่ 07/12/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

 

Back to เรื่อง