คณะดูงานจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

Back to เรื่อง

คณะดูงานจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพุธที่ 11/07/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จำนวน 18 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

Back to เรื่อง