คณะดูงานจาก สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

Back to เรื่อง

คณะดูงานจาก สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันจันทร์ที่ 17/12/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง จำนวน 45 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

Back to เรื่อง