คณะดูงานจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

Back to เรื่อง

คณะดูงานจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 07/03/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

Back to เรื่อง