คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมดูงานระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนิคมอุตสาหกรรมบางปู

Back to เรื่อง

คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมดูงานระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนิคมอุตสาหกรรมบางปู

วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
GETCO (สำนักงานบางปู) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 92 คน เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนิคมอุตสาหกรรมบางปู
Back to เรื่อง