ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟประจำปี 2561

Back to เรื่อง

ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟประจำปี 2561

วันที่ 25-26/10/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟประจำปี 2561

 

Back to เรื่อง