ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 50,000 บาท

Back to เรื่อง

ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 50,000 บาท

วันที่ 13/12/61
บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 50,000 บาท สนองนโยบายการนิคมฯไม่รับของขวัญปีใหม่

 

Back to เรื่อง