เทศบาลตำบลบรบือ จ.มหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมดูงาน

Back to เรื่อง

เทศบาลตำบลบรบือ จ.มหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 17/08/60

คณะดูงานจากเทศบาลตำบลบรบือ จ.มหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ จำนวน 230 ท่าน

 

Back to เรื่อง