เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เข้าเยี่ยมชมดูงาน

Back to เรื่อง

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เข้าเยี่ยมชมดูงาน

วันพุธที่ 02/08/60

คณะดูงานจากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ จำนวน 132 ท่าน

 

Back to เรื่อง