จัดฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

2020

106107604_2518078808502560_2021698933602272208_o-1024x768
Getco Bang-Poo Getco Bang-Sue

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

วันที่ 29-30/06/63 ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” (คปอ.) ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน

87299179_2397379040572538_1606394442460168192_o
Getco Bang-Poo Getco Bang-Sue

ตอนรับคณะดูงานจาก สำนักงานปกครองและทะเบียน

วันพุธที่ 19/02/63ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อให้การตอนรับคณะดูงานจาก สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

84002064_2380799482230494_8204123284732641280_o-1536x1152
Getco Bang-Poo Getco Bang-Sue

ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ 30/01/63ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 38 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ