จัดฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”
Getco Bang-Poo Getco Bang-Sue

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

วันที่ 29-30/06/63 ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” (คปอ.) ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน