Back to เรื่อง

วันจันทร์ที่ 07/01/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

Back to เรื่อง