อำนวยความสะดวกให้กับสภากรุงเทพมหานคร เข้าใช้พื้นที่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

Back to เรื่อง

อำนวยความสะดวกให้กับสภากรุงเทพมหานคร เข้าใช้พื้นที่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันอังคารที่ 15/01/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
อำนวยความสะดวกให้กับสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 80 ท่าน เข้าใช้สถานที่ของศูนย์ฯ

 

Back to เรื่อง