โครงการ
เก็ทโก้ บางซื่อ

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) ได้รับความไว้วางใจจากกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินโครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ตามสัญญาเลขที่ สนน.95/2557  เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยบริษัท GETCO ได้เริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16กรกฎาคม2557 นับเป็นก้าวแรก และก้าวสำคัญที่ GETCO ขยายธุรกิจ เข้าสู่ตลาดธุรกิจภาครัฐ (กทม.) ในการให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน.

ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ภายบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ทางเข้าติดถนนกำแพงเพชร 2 ตรงข้ามสถานีขนส่งหมอชิต ภายในและภายนอกอาคารมีการออกแบบลักษณะพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วย

  • ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม  เวลาทำการ วันอังคาร-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.
  • ห้องแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย  ที่มีแบบจำลองโรงควบคุมคุณภาพน้ำทั้ง 8 แห่งของกรุงเทพมหานคร
  • ห้องนิทรรศการ  เป็นส่วนพื้นที่จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
  • ม่านน้ำตก  ที่สวยงามตระการตา มีความยาวประมาณ 100 ม. โดยใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว
  • สวนน้ำ โดยปลูกพืชที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และพืชตามโครงการพระราชดำริ

พื้นที่ใต้ดินของอาคารเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ขนาด 12 ไร่ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากชุมชนและมลภาวะทางน้ำ โดยทำการรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำใต้ดิน ก่อนปล่อยลงสู่คูคลองเปรมประชากร และแม่น้ำเจ้าพระยา มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย 120,000 ลบ.ม./วัน และความสามารถในการบำบัดน้ำเสียสูงสุด 300,000 ลบ.ม./วัน  ครอบคลุมพื้นที่บริการทั้งหมดประมาณ 20.7 ตร.ก.ม. ในพื้นที่เขตบางซื่อ จตุจักร ดุสิต และพญาไท โดยใช้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียแบบระบบเติมอากาศ 4

โครงการ
เก็ทโก้ นิคมอุตสาหกรรม ปางปู

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับมาตรฐานการดำเนินงาน ทั้งด้านเทคนิค การออกแบบ และการจัดการระบบฯ อย่างครบวงจร

การบริหารโครงการบำบัดน้ำเสียภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู  มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ทั้งนี้นับตั้งแต่การเริ่มเข้าดำเนินการ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลงที่มีอยู่กับการนิคมอุตสาหกรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้แล้วเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่กิจการ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อการนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู.

งานไฟฟ้าควบคุม

100%

งานเครื่องจักรกล

100%

งานด้านสิ่งแวดล้อม

100%

งานโยธา

100%

งานด้านวิชาการ

100%