News

>>> รับสมัครงาน

————————-
#รับสมัครงาน ฝากแชร์หน่อยค่ะ
————————-
บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม และ บำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับมาตรฐานการดำเนินงาน ทั้งด้านเทคนิค การออกแบบ และการจัดการระบบฯ อย่างครบวงจร กำลังขยายกิจการ
————————-
ต้องการรับสมัครพนักงาน
————————-
————————-
ช่างเทคนิค ไฟฟ้า – เครื่องกล จำนวน 14 อัตรา
————————-
1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, ยานยนต์, อิเลคโทรนิค / Electrical Power หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
3. ทำงานเป็นกะได้
4. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
5. เคยมีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ ระบบชิลเลอร์ พิจารณาเป็นพิเศษ
6. ใช้คอมพิวเตอร์ได้
7. เพศชาย / หญิง
– อายุ 25 – 45 ปี
————————
สวัสดิการ
————————
– ค่าล่วงเวลา (ถ้ามี)
– เครื่องแบบพนักงาน
– โบนัสประจำปี
– ปรับค่าจ้างประจำปี
– ประกันสังคม กองทุนทดแทน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ประกันชีวิต
– ท่องเที่ยวประจำปี
– เงินพิเศษ ตามผลงาน
—————————-
สถานที่ ทำงาน
—————————-
1. ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
2. นิคมอุตสาหกรรมบางปู
3. โรงบำบัดน้ำเสีย ดินแดง
4. โรงบำบัดน้ำเสีย จตุจักร
5. นิคมอุตสาหรรมอมตะนคร
—————————-
☎ : 0914503509, 0998055497
www.getco.co.th
—————————-


คณะดูงานจาก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันจันทร์ที่ 04/06/61

ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 38 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ


คณะดูงานจาก Asian Institute of Technology (AIT) เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพุธที่ 23/05/61

ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Asian Institute of Technology (AIT) จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ


คณะดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 11/05/61

ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 21 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ


คณะดูงานจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันอังคารที่ 24/04/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 


คณะดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันจันทร์ที่ 09/04/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 


คณะดูงานจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันอังคารที่ 03/04/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ


คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพุธที่ 28/03/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 22 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 


การฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นสูง

กิจกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
ทางบริษัท GETCO ได้ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมพนักงานเรื่อง ดับเพลิงขั้นสูง กับบริษัท Safetech Thailand ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ มีความตระหนัก และเห็นความสำคัญถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 6 ท่าน
 


คณะดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 23/03/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 40 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 


คณะดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 15/03/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 43 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 
 


คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากู จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพุธที่ 14/03/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากู จ.ปัตตานี จำนวน 112 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 


คณะดูงานจากโรงเรียนร่วมฤดี (นานาชาติ) เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพุธที่ 28/02/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนร่วมฤดี (นานาชาติ) จำนวน 24 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 

 
 


คณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 16/02/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ


คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมดูงานระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนิคมอุตสาหกรรมบางปู

วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

GETCO (สำนักงานบางปู) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 92 คน เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนิคมอุตสาหกรรมบางปู